Searchers

De stichting Searchers zijn in 1983 begonnen. In die tijd waren er slechts enkele jeugd en jongeren organisaties zoals Jong Nederland, KPJ en Scouting Nederland. We merkten als jeugdleiders, dat veel jongeren tussen 11 en 21 jaar op zoek waren naar iets anders. Het nieuwe activiteitenpakket moest dus breder, gevarieerder en steeds grensverleggend zijn. Door een aantal onderdelen en activiteiten van het bestaande jeugdwerk te koppelen en te combineren met de buitensport (survival), ontstond er een nieuw activiteitenpakket wat jongeren meer aansprak. De eerste junior survivalclub was geboren en kreeg de naam de Searchers. (zoekers) Het spel waar het allemaal om ging draaien heette “buitensport” cq “survivalen”.

In 2017 heeft de stichting voor een nieuwe uitdaging gekozen. De Stichting functioneerd nu als een overkoepelend orgaan en samenwerkings- en adviesorgaan (niet op het gebied van gezondheids- en welzijnszorg, sport en recreatie) Het ondersteunen van personen, organisaties en projecten op het gebied van sport en recreatie, daaronder begrepen het stimuleren van sportbeoefening en lichaamsbeweging onder jongeren ongeacht hun geloof, ras of politieke overtuiging.

Powered by FYOS